MySQL181 
PostgreSQL41 
libvisio41 
mysql patchset30 
lensfun21 
SQL Translator19 
mysql remi rpm19 
sqlite17 
pgbouncer16 
Math BigInt GMP15